Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art14

There are no translations available.

Streszczenie
 
Dział ten rozpoczniemy od oryginalnego studium prof. Jerzego Kosiewicza, a jeszcze wcześniej - od przedstawienia sylwetki autora.
  Prof. zw. dr hab. Jan Szmyd (AP Kraków) bardzo wysoko ocenił prezentowaną niżej pracę J. Kosiewicza, stwierdzając, że "stanowi znakomity przyczynek do historyczno-filozoficznej interpretacji filozofii Sokratesa - w powiązaniu z filozofią Platona, Kanta i Nelsona. Dostarcza nowej, oryginalnej perspektywy interpretacyjnej (...) Tekst naukowo pogłębiony i profesjonalny, o dużych walorach poznawczych i heurystycznych (...) Interesujące spojrzenie na miejsce i rolę Sokratesa w tradycji filozofii europejskiej".


Słowa kluczowe:

Key words: